Návštevník stránky www.vaselacneletenky.sk súhlasí s nasledujúcimi podmienkami a pravidlami používania.

Web stránka www.vaselacneletenky.sk slúži na vyhľadávanie a zverejňovanie tipov na ubytovacie služby, zájazdy, letenky a ostatné služby súvisiace s cestovaním. Prevádzkovateľ web stránky nie je predajcom týchto služieb. Všetky predaje uskutočnené prostredníctvom týchto tipov prebiehajú medzi návštevníkom web stránok a predajcom daných služieb, rezervačných portálov. Za škody spôsobené rezerváciou nijak nezodpovedáme. Informácie na tejto webovej lokalite majú informačný charakter a za pravdivosť nenesieme žiadnu zodpovednosť. Všetky tipy sú zverejňované v rámci affiliate programov.

 Všetky články publikované na tejto stránke podliehajú autorským právam a je zakázané ďalej šíriť tento obsah. Užívatelia web stránky www.vaselacneletenky.sk a jej podstránok sú zodpovední za obsah, ktorý sami vložili na web stránku www.vaselacneletenky.sk a jej podstránky. Užívatelia sú povinní riadiť sa platnými zákonmi Slovenskej republiky pri tvorení a vkladaní obsahu na web stránku www.vaselacneletenky.sk a jej podstránky.

 Pri vkladaní obsahu – príspevkov, komentárov, diskusií – je zakázané:

  • uverejňovať vedome nepravdivé, alebo nesprávne, alebo neúplné informácie;
  • prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie;
  • uverejňovať vulgárne, pornografické alebo inak spoločensky nevhodné príspevky;
  • vkladať opakujúce sa príspevky, v ktorých užívateľ prezentuje svoj názor, komerčnú informáciu, odkaz na internetové stránky, alebo iný obsah;
  • prezentovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb;
  • porušovať práva duševného vlastníctva akýmkoľvek spôsobom;
  • propagovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky;
  • uvádzať obsah, ktorý poškodzuje dobré meno inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo značky;
  • 

zverejňovať obchodné informácie, prezentovať akékoľvek komerčné produkty a aktivity. V prípade záujmu o inzerciu na portáli, je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa web stránok Vaselacneletenky.sk cez kontaktný formulár;
  • vystupovať v mene inej osoby, alebo v mene prevádzkovateľa.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailu: info@vaselacneletenky.sk