KEDY MÁTE NÁROK NA ODŠKODNENIE?

Meškanie letu

Meškajúce lety sú takmer každodennou situáciou na väčšine letísk. Vy ako cestujúci, ktorého postihla táto nepríjemnosť, máte právo na odškodnenie, kompenzáciu. Za meškajúci let sa považuje situácia, keď neodletíte podľa príslušného letového poriadku. Pre uplatnenie nárok na odškodnenie, musí meškanie letu spĺňať niekoľko kritérií. Ak let pristane v cieli s meškaním viac než 3 hodiny a k tomuto meškaniu došlo vinou dopravcu, vznikne nárok na odškodnenie cestujúceho. To platí aj v prípade, ak ste vinou prepravcu nestihli nadväzujúci let.

Výška kompenzácie závisí od cieľovej vzdialenosti:

  • do 1500 km – 250 Euro
  • od 1501 do 3500 – 400 Euro
  • nad 3500 km – 600 Euro

Zrušenie letu

Ďalšou nepríjemnou situáciou, kedy Vám vzniká nárok na odškodnenie, je zrušenie letu. Táto situácia však musí spĺňať podmienky stanovené európskym nariadením 261/2004. Ak prepravca nesplnil určené podmienky, máte nárok na riešenie situácie a nárokovať si náhradu za zrušený let. Pri zrušení letu taktiež vzniká právo na občerstvenie a stravu zodpovedajúcu dĺžke čakania, prípadne nárok na ubytovanie a dopravu, vrátenie ceny letenky, prípadne návrat do miesta odletu najbližším možným spojom.

Výška kompenzácie závisí od cieľovej vzdialenosti:

  • do 1500 km – 250 Euro
  • od 1501 do 3500 – 400 Euro
  • nad 3500 km – 600 Euro

Meškanie, poškodenie a strata batožiny

Za omeškanú batožinu sa považuje stav, kedy letecká spoločnosť nedoručí batožinu do 21 dní. V prípade, že vám letecká spoločnosť vašu batožinu nedoručí ani do 21 dní,  sa považuje stav batožiny za stratenú.

V prípade, že vám prepravca poškodil vašu batožinu, máte nárok na bezplatnú opravu, preplatenie nákladov za opravu, ak ste si ju nechali opraviť na svoje náklady, alebo máte nárok na novú batožinu v rovnakej hodnote, ako je vaša poškodená, či zničená batožina.

AKO PROCES ODŠKODNENIA PREBIEHA

Cez jednoduchý intuitívny formulár zadáte číslo, dátum a okolnosti letu so svojimi kontaktnými údajmi a obratom budete kontaktovaný s informáciou, aká je výška vašej možnej kompenzácie.

Akonáhle je vaša žiadosť schválená, bude vám zaslaný jednoduchý formulár plnej moci, ktorý vyplníte, podpíšete a pošlete späť.

Prebehnú rokovania s leteckou spoločnosťou, po ktorých budete informovaný o výške kompenzácie.

Akonáhle dostanete správu o úspešnom uzavretí prípadu, stačí už len vyplniť číslo bankového účtu a  finančná čiastka bude poukázaná na váš bankový účet.

STRÁŽENIE LETU

Chystáte sa na cestu lietadlom? Získajte službu stráženie letu zadarmo a ešte si za to nechajte aj zaplatiť. Obľúbená služba claimcloud pripravila pre cestovateľov unikátnu službu, kde bude strážiť Váš let a ešte Vás odmení. Už sa nemusíte obávať, či máte, alebo nemáte nárok na kompenzáciu. Stačí let zaregistrovať do formulára nižšie a claimcloud sa o všetko postará za Vás.